Methodiektraining Gestalt en Lichaamsgericht coachen

Snel tot essentiële leerthema’s doordringen met Gestaltmethodiek

Meer informatie over deze methodiektraining vind je op onze website.