Op deze website en in onze opleidingen vind je diverse niveaus en specialisaties in coachen. Ze hangen af van de rol en positie die je inneemt, de diepgang in je coaching en het coachen van individuen of teams.

Niveau 1: Coachend leiderschap
De uitdaging voor de manager is om het beste uit zijn medewerkers en team te halen. Hiervoor heb je coachingsvaardigheden nodig en inzicht in je sterke kanten en ontwikkelingspunten als coachend leidinggevende.
Je ontwikkelt een coachende gespreksstijl, zodat je anderen vanuit hun eigen motivatie in beweging kunt zetten.
Dit coachingsniveau matcht met het Europese Foundationniveau van NOBCO – EMCC.

Niveau 2: Coach met ziel en zakelijkheid
Als coach begeleid je anderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan als externe of interne coach.
Een coach met ziel en zakelijkheid beheerst coachingsmethodieken op de zes ontwikkelingsniveaus van het Stermodel: gedrag en omgeving op de bovenstroom, en mentaal, emotioneel, fysiek en zingeving op de onderstroom.
Daarnaast ken je deze ontwikkelingsniveaus uit je persoonlijke ontwikkelingsproces.
Dit coachingsniveau matcht met het Europese Practitionerniveau van NOBCO – EMCC.

Niveau 3A: Dieptecoach
De dieptecoach begeleidt diepgaande veranderingsprocessen bij een breed palet aan coachees en coachvragen.
Je beheerst een aantal verdiepende coachingsmethodieken, zoals bijvoorbeeld Gestalt, Familieopstellingen, Voice Dialogue of Transactionele Analyse.
Daarnaast heb je diepgaand gewerkt aan je persoonlijke ontwikkelingsproces als coach.
Dit coachingsniveau matcht met het Europees Senior-practitionerniveau van NOBCO – EMCC.

Niveau 3B: Systemisch teamcoach
De teamcoach begeleidt de groepsontwikkeling binnen het team- en organisatiesysteem.
Hij heeft diepgaand inzicht in de intensiteit van groepsdynamica en de systemische wetmatigheden, en gebruikt deze om kernachtig te interveniëren in de teamsamenwerking.
De systemische teamcoach heeft diepgaand inzicht in zijn eigen systemische patronen in groepen en neemt bewust zijn dienende plek in voor het team.