Ontwikkelingspunt is een online toolbox van Blankestijn & Partners voor trainers, coaches en managers met methodiek, theorie, werkvormen, zelfreflecties en tips.

Deze online toolbox daagt je uit om jezelf te ontwikkelen als trainer, coach of manager naar het niveau van jouw ambitie.

Niveaus in trainen: Vakinhoudelijk trainer, Vaardigheidstrainer, Persoonlijk procestrainer of Systemisch teamtrainer.

Niveaus in coachen / coachend leiderschap: Coachend leiderschap, Coach met ziel en zakelijkheid, Dieptecoach of Systemisch teamcoach

De inhoud van deze toolbox is verplaatst naar de kennisbank op de site van Blankestijn & Partners.

Trainen

[themas_slider_accordeon]

Trainen

[themas_slider]

Coachen

[themas_slider_coach_accordeon]

Coachen

[themas_slider_coach]

Blankestijn & Partners

Ontwikkelingspunt is een online toolbox van Blankestijn & Partners, Opleidingen in coachen, trainen en leiderschap onder bezielende leiding van Silvia Blankestijn, Trainer van het Jaar 2015-16.

De ontwikkelingsniveaus in deze online toolbox lopen parallel met de niveaus in de opleidingen ‘Trainen met ziel en zakelijkheid’, ‘Coachen met ziel en zakelijkheid’ en ‘Leiderschap met ziel en zakelijkheid’.

Meer over Blankestijn & Partners.